Profesyonel Hızlı Ve Güvenilir...
Profesyonel Hızlı Ve Güvenilir...
Satış Politikası Sözleşmesi

 

SATIŞ POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

(MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ)

 

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı

Akdağ Jant Lastik Otomotiv İnşaat Araç Kiralama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mersis No

0020098118600001

Adresi

İnönü Mah 677/38. Sk No 36 6 sanayi sit Buca/İzmir

Telefon

 0232 282 05 88

E-posta

 muhasebe@akdagotolastik.com

1.2. ALICI

Adı Soyadı

Müşteri adı

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET

Ürün/Hizmet’in Temel Nitelikleri

Ürünler

Tüm Vergiler Dâhil Toplam Fiyat

Toplam bedel

Nakliye, Teslim ve Ek Masraflar

Kargo bedeli

Anlaşmalı Taşıyıcı Bilgisi

Mng Kargo

Teslim veya İfa Süresi

30 Gün

Teslimat Adresi

Müşteri teslimat adresi

Fatura Edilecek Kişi/Kurum

Müşteri adı

Fatura Adresi

Müşteri Teslimat adresi

Vergi Dairesi

Müşteri vergi dairesi

Vergi Sicil Numarası / TC Kimlik No

Müşteri T.C.

MADDE 3- KONU

3.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait https://b2bakdag.com/ web sitesinden, elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda ve Ön Bilgilendirme Formu’nda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya hizmetin satışı, teslimi ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon, satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat ve ifa koşulları vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Web sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, SATICI 'ya ait web sitesinde sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alışveriş Kredisi, Taksit ve benzeri Banka işlemlerinde ilişkin satış imkânının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan kişiye sağlanması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki hükümlerin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi, taksit verme ve detaylı ödeme planının oluşturulması Banka inisiyatifindedir ve Banka ile Alıcı arası münhasır ilişkidir.

4.2. Ürünün teslimatı; SATICI'nın stok müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Sözleşme konusu ürün/hizmet, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün/hizmet için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim veya ifa edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim veya ifa edilecek ise, bu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı veya hizmetin ifası için işbu sözleşmenin çevrimiçi ortamda onaylanması ile ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile tüm bedelin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi veya hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5. Ürünün teslimi veya hizmetin ifasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’ya ürün teslim edilmemiş ise edilmez, ürün kendisine teslim edilmiş olması ise Alıcı, ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.6. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya hizmeti süresi içinde teslim veya ifa edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürün/hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI tarafından ilgili banka bilgilerinin sağlanmaması, para iadesinin geri gelmesi gibi durumlarda genel zamanaşımı süreleri ve yasal hükümler uygulanır.

4.7. İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.8. 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

4.9. Ek taksit kampanyalarında ALICI’nın bankasının kampanya şartları geçerlidir ve ALICI’nın bankasının sayfasından farklı bir taksit seçeceği tercih edilmesi durumunda, ALICI’nın seçtiği seçenek uygulanacaktır. Ek taksit kampanyaları banka ile ALICI’nın hukuki ilişkisinden kaynaklanmakta olup işbu hususa ilişkin kampanya tanımlamalarından münhasıran banka sorumludur. SATICI’nın bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.10. ALICI, ürünü teslim belgesini imzalamak suretiyle teslim alacak ve teslim alırken ürünlerin tam ve gereği gibi olup olmadığını kontrol edecektir. ALICI tespit edeceği her türlü sorunu ve kusuru derhal SATICI’ya bildirmek ve eğer teslim alacaksa da bunu teslimat formuna yazdırmak zorundadır. Aksine meydana gelecek durumlardan SATICI’nın hiçbir surette sorumluluğu olmayacaktır. ALICI'nın, Sözleşme konusu Ürün/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk ALICI’ya aittir.

4.11. Ürünün sevkiyat ve kargo masrafları ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Cayma hakkı süresinin sona ermesinden sonra ürün iadesinin gerçekleştirilmesi halinde veya cayma hakkı kapsamında ön bilgilendirme formunda ve işbu sözleşmede belirtilen SATICI’nın anlaşmalı olduğu taşıyıcı (kargo şirketleri) dışında farklı bir kanalla iade gerçekleştirmesi halinde işbu sevkiyat ve kargo ALICI’ya aittir.

4.12. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

4.13. Üye olmayan ALICI, verilen siparişi iptal etmek istemesi durumunda “Sipariş Takibi” bölümünden siparişin incelenmesi gerekmektedir. Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda gözüken siparişlerde SATICI ile işbu sözleşmenin 5.1. maddesinde yer alan tablodaki kanallarla iletişime geçerek verilen sipariş iptal edilebilir. Üye olan ALICI, siparişlerim menüsünden iptal veya iade talebi oluşturabilmektedir. İptal edilen siparişler, muhasebe tarafından onaylandıktan sonra iadesi yapılmaktadır. Kargoya verilen siparişlerde iptal işlemi yapılamamaktadır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. ALICI tarafından cayma hakkının kullanımına ilişkin başvurular aşağıdaki kanallar ile SATICI’ya iletilebilecektir.

Başvuru Kanalı

Adres

Posta Adresi

İnönü Mah 677/38. Sk No 36 6 sanayi sit Buca/İzmir

E-posta Adresi

muhasebe@akdagotolastik.com

Telefon

0232 282 05 88

5.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya 5.1. maddesinde belirtilen başvuru kanalları üzerinden bildirimde bulunulması ve SATICI tarafından ürünün yeniden satışa arz edilebilir nitelikte olması veya ürünün işbu sözleşmenin 6. madde hükümleri çerçevesinde paketinin açılmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir. İşbu sözleşmenin 6. maddesine giren hallerde ve paketin açılması veya kullanılması halinde cayma hakkı kullanılamayacaktır.

5.3. Cayma hakkının kullanılması için söz konusu ürünlerin SATICI’nın ürünü göndermiş olduğu Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı anlaşmalı taşıyıcıya (kargo şirketi) iade edilmesi gerekmektedir. ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü SATICI'ya anlaşmalı taşıyıcıyla (kargo şirketi) geri gönderir. ALICI, ürünü iade etmek istediği takdirde SATICI’dan kargo kodu almak ve kargo kodu ile SATICI’nın belirttiği taşıyıcı (kargo şirketi) aracılığıyla ürün iadesini gerçekleştirmelidir. Ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcıdan (kargo şirketinden) başka bir taşıyıcı (kargo şirketi) ile veya ürün iadesi kargo kodu alınmadan iade gerçekleştirilmesi durumunda taşıma bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. ALICI’nın, ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcı (kargo şirketi) haricinde başka bir taşıyıcı (kargo şirketi) ile iade etmesi durumunda ücret iadesi yükümlülüğü ürünün SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren başlar. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.4. EFT veya havale yoluyla gerçekleştirilen ödemelerde; ürün bedelinin iadesi, ALICI’dan banka hesap bilgilerine hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şartıyla ALICI’nın belirttiği hesaba havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Kredi kartı veya Banka Kartı ile yoluyla gerçekleştirilen ödemelerde; ürün bedelinin iadesi, ALICI’nın ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartı veya banka kartına yapılmakta olup nakit iadesi gerçekleştirilmemektedir. Banka tarafından gerçekleştirilecek olan iade ALICI ile Banka arasındaki ilişkiden kaynaklanmakta olup iade biçimine veya süresine ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI’nın ürünü taksitle alması halinde banka tarafından ürün bedelinin ALICI’ya iade yöntemi veya vade farkı gibi yükletilen ek maliyetler ALICI ile banka arasındaki ilişkiden kaynaklanmakta olup SATICI’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Alışveriş Kredisi yoluyla gerçekleştirilen ödemelerde; ürün bedelinin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılmamaktadır. ALICI’nın Alışveriş Kredisi ile gerçekleştirilen ödemelerde, ALICI’nın, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden cayması, Banka ile arasındaki Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'ni otomatikman sona erdirmeyecektir. ALICI’nın, Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayması için cayma talebini Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde belirtilen süreler içerisinde, yine Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka'ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ALICI tarafından Banka'ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile ALICI arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili SATICI'nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

5.5. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

5.6. ALICI, cayma süresi içinde malı, açması, montajlaması ve kullanması nedeni ile meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup bu halde iade gerçekleştiremeyecektir. İade gerçekleştirmesi halinde ise SATICI’nın iade edilen ürünü kabul etmeme haklı saklı olup iadeden dolayı zarara uğraması halinde ALICI, işbu zararları karşılamakla yükümlüdür.

5.7. ALICI, satın almış olduğu ürüne ilişkin olarak bir kampanya kapsamında indirimden faydalanmış veya kendisine SATICI tarafından kampanya kapsamında hak ve menfaat sağlanmışsa ve ALICI tarafından süresi içerisinde cayma hakkından faydalanılmışsa SATICI’nın iade edilen ürün bedelinden kampanya olarak tanımlanmış indirim tutarını mahsup etme hakkı veya varsa kampanya kapsamında ALICI’ya tanımlanan hak ve menfaatleri geri alma saklıdır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI tarafından aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7 - GARANTİ KOŞULLARI

7.1. SATICI’nın, işbu sözleşme kapsamında sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin herhangi bir garanti sorumluluğu bulunmamaktadır. Garanti hizmetleri, üretici firmalar veya distribütörleri tarafından sağlanmaktadır. SATICI dilerse garanti kapsamında, ALICI’dan gelen “garanti hizmeti” taleplerini, ilgili distribütör ya da üreticiye iletebilir. Ayrıca ALICI, garanti hizmeti başvurusunu, bölgesinde bulunan ilgili markanın herhangi bir yetkili bayisi üzerinden de gerçekleştirebilecektir.

7.2. Üretici firmalara veya distribütörler tarafından tanınmış olan garanti süresi otomobil, 4x4 ve hafif ticari grubu lastiklerde 24 (yirmi dört) aydır. Otobüs, kamyon, iş makinesi ve diğer kategorilerde, kategoriye ve markaya özgü garanti koşulları ve süresi geçerlidir.

7.3. Garanti hizmeti, yalnızca üretim hatalarını kapsamakta olup garanti koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi üretici firmalar veya distribütörler tarafından düzenlenmektedir. ALICI hatası olan araca uygun lastik kullanmamak, kesik ve delinmeler gibi durumlar, garanti kapsamına girmemektedir.

7.4. Garanti talebinde bulunan ALICI’ya, ürünün ücret alınmadan üretici firmalara veya distribütörlere sevk edilebilmesi için SATICI tarafından uygun görülmesi halinde ALICI ile kargo numarası paylaşılabilecek ve anlaşmalı kargo şirketi ile ürün ilgili firma depolarına sevk edilebilecektir. Ancak garanti talebinin olumsuz sonuçlanması durumunda, ürünün ALICI adresine tekrar gönderiminde kargo ücreti ALICI’ya aittir.

MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1. SATICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin sağlam, eksiksiz, süresinde siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. ALICI tarafından satın alınan sözleşme konusu ürünün ayıplı çıkması ve ALICI tarafından satılanın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebinde bulunulması halinde yalnızca SATICI’nın stoklarında aynı ürünün bulunması durumunda işbu talep yerine getirilebilecektir. SATICI’nın stoklarında aynı ürünün bulunmaması halinde sözleşme iptal edilerek ürün bedeli ALICI’ya 14 (on dört) gün içerisinde iade edilecektir.

8.2. Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürün/hizmet tedarik edebilir.

8.3. SATICI, ürün/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

8.4. SATICI’nın stoklarında ALICI tarafından satın alınan ürünün bulunmaması halinde sözleşme iptal edilerek ürün bedeli ALICI’ya 14 (on dört) gün içerisinde iade edilecektir.

MADDE 9- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

9.1. Ürün/hizmetin cinsi ve türü, nitelikleri, miktarı, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, web sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan fatura ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir.

MADDE 10- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

10.1. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. ALICI, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

10.2. ALICI’nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, SATICI’ya karşı sorumlu olacaktır.

MADDE 11 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

11.1. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12- SATICI’YA BAŞVURU VE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE VEYA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE YAPILABİLECEK BAŞVURULAR VE YETKİLİ MAHKEME

12.1. ALICI, SATICI’ya yönelteceği talep veya şikâyetlerini e-posta yolu ile veya çağrı merkezine telefon yolu ile iletebilir.

12.2. İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri, taraflar arasındaki diğer ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

TAKSİT SEÇENEKLERİMİZ

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et